Pravila privatnosti

Rezime

Da bi popravili kvalitet sadržaja portala, kao i da bismo mogli da Vam plasiramo reklame vezane za portal Peta Sila na Facebook i Google platformi, koristimo tehnologiju kolačića i prikupljamo korisničke podatke prilikom korišćenja našeg servisa. Podaci koje petasila.rs prikuplja su:

  • podaci koje nam korisnik ostavi prilikom registracije na platformi
  • email korisnika koji je ostavljen prilikom prijave za betu
  • korisnička aktivnost na sajtu petasila.rsOsnovno

Lični podaci su informacije koje se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na vašu ličnost. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu vaših podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018). U nastavku ćete pronaći sve informacije o prirodi i obimu obrade vaših podataka od strane Pete Sele (u nastavku "Peta Sila" ili "mi" ili "vebsajt").

Kada prikupljamo i obrađujemo podatke

Kada pristupite našoj internet stranici dolazi do razmene različitih informacija između Vašeg računara i našeg servera. Pri poseti sajta bez registracije, od ličnih informacija zabeležen ostaje samo naziv domena. U svrhu sticanja određenih prava na samom sajtu, odnosno u cilju omogućavanja korišćenja konkretne usluge korisniku na samom sajtu, možemo Vam zatražiti određene lične podatke (e-mail, korisničko ime, šifra). Podaci prikupljeni na taj način se, između ostalog, koriste za optimizaciju naše internet stranice ili u svrhu prikazivanja reklama u pretraživaču vašeg uređaja. Informacije koje na navedene načine prikupimo, ne mogu se dalje distribuirati niti objaviti bez Vašeg prethodnog odobrenja, osim u zakonom regulisanim slučajevima.

Vrste podataka koje prikupljamo

Ne-lični podaci se prikupljaju automatski ili su nam sami po sebi dostupni, a odnose se na sve posetioce veb sajta. To su podaci koji se koriste za dobijanje statističkih informacija o posetama sajtu i aktivnostima posetilaca. Na osnovu tako dobijenih informacija Peta Sila ne može identifikovati posetioca. Ovi podaci se skupljaju uz pomoć tehnologije zvana kolačići i koja je najverovatnije podrazumevano uključena u vašem browseru. Tu opciju možete isključiti u samom Vašem browseru.

Lični podaci su pojedinačni podaci dobijeni od korisnika, tj. oni koji identifikuju pojedinačnog korisnika veb sajta i u najvećoj meri se odnose na kontakt podatke pojedinca (email, korisničko ime, šifra).

Upotreba podataka

Podaci o posetiocima našeg veb sajta se skladište na serverima Google Analytics, Facebook Analytics, Twitter Analytics i Sendinblue serverima. Prikupljene podatke koristimo u cilju praćenja frekvencije poseta našeg veb sajta, merenja provedenog vremena na istom i sličnih pokazatelja. Kada od vas dobijemo dodatne lične informacije (email, korisničko ime, šifra i slično), koristimo ih u svrhu omogućuvanja korišćenja određene usluge na sajtu i unapređenja naših usluga i sadržaja. Generalno, sve podatke, ne-lične i lične prirode, koristimo sa ciljem:

  • pružanja kvalitetne usluge/sadržaja
  • unapređenja usluge/sadržaja u skladu sa afinitetima korisnika
  • upravljanja pruženom uslugom/sadržajem
  • sprečavanja prevara i manipulacija
  • informisanja korisnika
  • poštovanja zakona

Čuvanje i brisanje ličnih podataka

30 dana nakon što deaktivirate Vaš korisnički nalog, brišu se i Vaši lični podac usled usaglašavanja sa Zakonom o elektronskoj trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019).

Za dodatne informacije nas možete kontaktirati na email contact@petasila.rs sa naznakom “Pravila privatnosti". Peta Sila zadžava pravo da Vam odgovori u vremenskom roku od 30 dana od dana kada ste uputili zahtev za dodatnim informacijama.

Ažuriranje pravila privatnosti

Peta Sila će svoja Pravila privatnosti ažurirati u skladu sa važećim zakonskim propisima i objavljivati sve promene koje se odnose na postupak prikupljanja i upotrebe Vaših podataka.